Nederlands Deutsch English

Coaching

Ieder mens heeft kwaliteiten, eigenschappen en talenten meegekregen Als coach zijn wij erop gericht je schatten te laten ontdekken en ont-wikkelen. We helpen je met het opruimen van obstakels die je ervan weerhouden je talenten en mogelijkheden ten volle te benutten. Zodat je in je kracht komt te staan en je resultaten bereikt zoals je ze bedoeld hebt. En je leven leidt zoals je het graag wil leiden.

Een coach brengt je bij jezelf. Wat vind jij belangrijk? Hoe wil je in het leven staan? Wat wil je werkelijk en wat heb je (nog) nodig om dit te bereiken?
Een coach begeleidt je in dit zelfonderzoek en helpt je wezenlijke behoeften en verlangens te verwerkelijken.
Samen wordt het te coachen doel vastgesteld. U kunt er op vertrouwen dat Neuro-Insight uw vraagstelling in volledig vertrouwen zal behandelen. Daarnaast wordt er tijdens een coachings-traject doorgevraagd, als het kan, tot op de bodem. Niet om u dwars te zitten, wel om u inzicht te laten krijgen. Wij van Neuro-Insight zullen u feedback geven, feedback op lichaamshouding, gedrag, inhoud etc. Uw belang zal altijd voorop staan en u zult ook altijd in staat gesteld worden om aan te geven of u het eens bent (of oneens) met de uitleg van het waarom.

Tijdens een coachings-traject worden ervaringen uitgewisseld en worden gevoelens besproken. Uiteindelijk stelt Neuro-Insight zich tot doel u meer inzicht te laten verwerven in het door u gevraagde coachingsonderdeel. Coaching is een vorm van ondersteunende en aktiverende individuele begeleiding. Juist door de individuele werkvorm zult u merken dat de gehanteerde werkvormen u uiterst effectief van dienst zullen zijn. Coaching wordt niet alleen ingezet bij volwassenen. Voor kinderen blijkt coaching een goede methode te zijn om inzicht te krijgen in het eigen handelen, denken en functioneren. Ook bij coaching blijkt neurofeedbacktraining met NeurOptimal uiterst behulpzaam te kunnen zijn.

"U weet en kunt veel meer dan u denkt, Neuro-Insight weet dat samen met u naar voren te halen"

Vragen? Neem contact op